Referat fra styremøter

Her finner du utdrag fra referat fra styremøter. 

 

Styremøte 12.08.2021, hos Brede

 

Tilstede: Brede, Thomas, Maren, Morten og Marie

 • Sak 1 - Hjemmesiden
  Vi fornyer hjemmesiden og oppdaterer det som kan oppdateres. Marie gjør dette. 

 • Sak 2 - Lokalkjøring 2021
  Det blir lokalkjøring på landbanen 19.september. Vi sender ut løpsinvitasjoner, tar kontakt med kommuneoverlegen mtp smittevern og setter i gang med alt som må gjøres.

 • Sak 3 - Status amatørstall
  Thomas redegjorde for status rundt søknadsfrister. Maren og Brede deltar på telefonmøte med byggeplankontoret i kommunen i slutten av august. 

 • Sak 4 - HRK
  Vi ønsker et samarbeidsmøte i løpet av høsten. 

 • Sak 5 - Eventuelt
  Banekomiteen ønsker mer grus til banen. Det ønskes sosiale happeninger utover høsten, vi lufter ulike forslag. 

__________________________________________________________________________

 

Styremøte 01.07.2021, Hadeland landbane

Tilstede: Brede, Thomas, Marie og Maren

 • Sak 1 - Konstituering av styret
  Leder: Brede Grinder
  Nestleder: Thomas Steen Kristiansen
  Sekretær: Maren Koller
  Styremedlemmer: Marie E. Brevik og Morten Berg
  Kasserer og medlemsansvarlig (utenfor styret): Sven-Erik Rasmussen
  Medieansvarlig: Marie E. Brevik

 • Sak 2: Sosiale medier
  Stor interesse for facebook. Hjemmesiden må oppdateres, Marie fikser.

 • Sak 3: Lokalkjøring
  Styret ønsker å gjennomføre lokalkjøring på landbanen søndag 19.09.2021. Planlegging neste møte.

 • Sak 4: Framdrift amatørstall
  Vi har per dags dato 1,1 mill til disp. Thomas undersøker søknadsfrister, samtidig som Maren og Brede tar seg av byggesaken i forhold til det kommunale. 

 • Evt. Vi snakket om restaurering av publikumsplass og ideer rundt dette.

Neste styremøte: 12.08.2021