PROSJEKT: SANDGROP

Travselskapet videreutvikler anlegget på Hadeland Landbane. Vi vet at gode resultater kommer av gode treningsforhold og flinke folk.

Prosjekt "Sandgrop"  er godt i gang. Gropa er gravd, det gjenstår bl.a. å fylle på sand.


Sandgropa blir enda et flott tilskudd til et ellers så fantasisk treningsanlegg for hestesport!


Kontakt gjerne Styret/Prosjektgruppa dersom du har spørsmål.